Obraćanje ministru prosvjete povodom predloga modela valorizacije dodatnog rada prosvjetnim radnicima za vrijeme trajanja krize izazvane pandemijom virusa Covid 19

 

U toku je izazovna školska godina, koja funkcioniše u potpuno izmijenjenim okolnostima, uzevši u obzir kompleksnu i vrlo problematičnu epidemiološku situaciju. Većina nastavnog i vannastavnog osoblja ima povećan obim rada, koji bi trebalo valorizovati. Evidentno je da nastavnici različitih razreda imaju različita opterećenja - od onih koji rade online i uz pripreme i konsultacije u školi, preko onih koji rade samo u školi, takođe uz konsultacije sa đacima, do onih nastavnika koji dio posla rade online, ali dio nastave obavljaju i u učionicama. Uočeno je da je vannastavno osoblje zaduženo za poslove održavanje higijene u ustanovama u novonastalim uslovima posebno opterećeno. Takođe, bez obzira na opterećenost, zaposleni u predškolskim ustanovama su izloženi posebnom riziku. Ministarstvo prosvjete je saglasno da dodatni rad prosvjetnih radnika treba adekvatno nagraditi, te da je takva inicijativa Sindikata prosvjete prihvatljiva. Taj stav je saopšten i na ranijim razgovorima sa Sindikatom, jer je procjena da ljudi koji nose najveći i dodatni teret trenutne situacije u školstvu, treba da imaju i dodatnu motivaciju za rad. Iz tih razloga smatramo da bi svim zaposlenima, od predškolskih ustanova pa do srednjih škola, trebalo linearno uvećati zarade za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa. Predlažemo nekoliko modela:

 

1. Predlažemo da Vlada donese mjeru kojom bi se odobrilo 10% stimulansa na zarade dok traje pandemija koronavirusa svim zaposlenim, dok se ne krene sa redovnom nastavom u obrazovnim ustanovama;
2. Linearno uvećanje zarada za 5% oslobođeno poreza i doprinosa za nastavno osoblje u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, dodatnih 5% za one  koji dio nastave izvode online, a dio nastave obavljaju u učionicama i 20% posto radnicima na održavanju higijene;
3. Uvećanje od 15% za one koji dio nastave izvode online, ali dio nastave obavljaju u učionicama i 20% radnicima na održavanju higijene. 
Obrazloženje:
Primjena modela od strane Ministarstva prosvjete, kojim je predviđeno da svi vrtići počinju sa radom 1. oktobra, dok će škole od 1. oktobra funkcionisati tako što će đaci od I do VI razreda osnovne i I razreda srednje škole pohađati nastavu u školi, sa skraćenim časovima, a ostali online, ali uz stalne konsultacije i ispitivanja u školi, dok će se praktična nastava u srednjim školama bilo kog razreda realizovati gdje god ima uslova, dovela je do velikog opterećenja nastavnog i nenastavnog osoblja, te značajnog povećanja obima rada.
Po  članu 22 GKU-a, svaki  čas preko norme se plaća kao redovan čas. Takođe, članom 23 predviđeno je da se zarada zaposlenog uvećava po času najmanje za 40 posto za rad duži od punog  radnog vremena (prekovremeni rad). Shodno zakonima iz oblasti obrazovanja, norma časova nastavnika u osnovnim školama utvrđena je od 16-19 časova (razredna nastava) i 18 časova za predmetnu nastavu. U srednjem obrazovanju norma časova je od 18-22 časa. Četrdesetočasovna radna nedjelja u obrazovanju vezana je za normu časova nastavnika. Dakle, u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje, nastavnici ostvare od 16 do 22 časa rada sa učenicima, uz 2 časa neposrednog rada sa učenicima. Puno radno vrijeme nastavnika je i navedena norma, i isključivo se veže za broj  časova, a ne za osmočasovno radno vrijeme. Predviđena su još dva časa neposrednog rada sa učenicima (ČOZ, dodatna i  dopunska nastava).
Kao primjer navodimo nastavnika koji izvodi neposredno nastavu u VI razredu osnovne škole, 12 časova sedmično redovne nastave i 14 časova online nastave, plus 24 grupe za konsultacije dva puta mjesečno i provjeru znanja, kao i dežurstvo. Prije podne, nastavnik izvodi nastavu u neposrednom radu sa učenicima (svako odjeljenje je zbog preporuka podijeljeno u dvije grupe, koje ne smiju brojati više od 15 učenika, dakle umjesto jednog 45-minutnog časa izvodi dva 30-minutna časa), koja traje od 8h-13:30h. Potom od 14h do 19:30 izvodi online nastavu. Pored toga, izvodi obavezne konsultacije sa učenicima. To iznosi ukupno 11 sati i 30 minuta.  Sve poslije 16h je prekovremeni rad, u ovom slučaju 3 sata i 30 minuta.

 

Članovi Radne grupe ispred Sindikata prosvjete CG:
Slavka BOŠKOVIĆ
Stanka VUKČEVIĆ
Nikolaj KNEŽEVIĆ