Nedjelja, 21 Juli, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Statutarna komisija

Organ koji prati sprovođenje Statuta Sindikata između dva Kongresa, daje predloge za njegove izmjene i dopune i odlučuje o statutarnim sporovima.

Bira se na Kongresu i čine je tri člana koji su po profesiji pravnici;

Rješava žalbe članova, organa i orgnizacija u sastavu Sindikata koje se odnose na kršenje Statuta Sindikata i drugih sindikalnih akata;

Daje tumačenja Statuta i drugih akata Sindikata na zahtjev članova ili organa Sindikata.

Članovi smo