Nedjelja, 21 Juli, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Advokatska kancelarija

Član Sindikata ima pravo na besplatno pravno zastupanje od strane advokata Nikole Bulatovića iz Podgorice u cilju zaštite prava iz rada i u vezi sa radom . Pravo na besplatno pravno zastupanje možete ostvariti kontaktom na br. tel: 020/227-320 i 067568-145 i putem maila: nbulatovic@gmail.com

Članovi smo