Utorak, 25 Juni, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Opštinski odbori

Opštinski/Gradski odbor čine predsjednici sindikalnih organizacija.

Formiraju se ako na teritoriji opštine/grada ima najmanje pet sindikalnih organizacija.

Opštinski /Gradski odbor donose zaključke koji su od interesa za članove sindikalnih organizacija za teritoriju opštine kao i predloge za vođenje sindikalne politike prema najvišim organima Sindikata.

Članovi smo