Subota, 24 Februar, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Naše vijesti i aktuelnosti

09. Juni 2023

ZAKLJUČCI SA VII REDOVNE SJEDNICE GLAVNOG ODBORA SPCG ODRŽANE 05.06.2023. GODINE

Dana 05.06.2023. godine u prostorijama Media centra USSCG održana je VII redovna sjednica Glavnog odbora SPCG-a, kojoj je prisustvovalo 39 članova GO SPCG.

Na sjednici GO SPCG su prezentovane aktivnosti SPCG-a u vezi sa radom na donošenju novog Akta o minimumu procesa rada (u skladu sa Zakonom o štrajku) u ustanovama vaspitanja i obrazovanja, a dogovoreni su i dalji pravci djelovanja SPCG-a. Istaknuto je da se SPCG u više navrata obraćao Ministarstvu prosvjete, te da je dogovoreno formiranje zajedničke radne grupe, koja bi radila na donošenju novog Akta o minimumu procesa rada, ali da su predstavnici Ministarstva na kraju odustali od zajedničkog rada, ocijenivši da nije neophodno donošenje novog Akta. SPCG će preduzeti dalje aktivnosti po ovom pitanju, koje uključuju i mogućnost arbitraže kod Agencije za mirno rješavanje radnih sporova.
Istaknuto je da je SPCG u prethodnom periodu reagovao na predlog izmjena Statuta osnovnih škola, koji je Ministarstvo prosvjete uputilo osnovnim školama. Predlog izmjena i dopuna Statuta se odnosi na aktivnosti za nastavnike predmetne i razredne nastave. Naime, predloženim novim rješenjima su predviđene dvije nove aktivnosti u okviru četrdesetočasovne radne nedelje. Te aktivnosti se odnose na tri dodatna časa neposrednog rada s učenicima tokom sedmice, za šta SPCG smatra da nisu u skladu sa članom 79 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Dogovoreno je da će SPCG pokrenuti inicijativu za ocjenu zakonitosti izmjena i dopuna Statuta pred Ustavnim sudom.


Na sjednici je prezentovano istraživanje SPCG-a o nasilju nad nastavnicima u Crnoj Gori, koje je obuhvatilo 1300 ispitanika - članova SPCG. Istraživanje, između ostalog, ima za cilj da doprinese ostvarivanju krajnjeg cilja - da zaposleni u prosvjeti dobiju status službenog lica dok su na radnom mjestu u ustanovi. Takođe, jedan od ciljeva je i da će se SPCG zalagati da roditelji snose strožije sankcije (novčane ili neke druge) u slučaju da njihovo dijete izvrši fizički napad na zaposlene u ustanovi vaspitanja i obrazovanja.


Navedeno je da je SPCG imao obećanja od strane Ministarstva prosvjete da će se pristupiti izmjenama i dopunama zakona iz oblasti obrazovanja. Dogovoreno je da će SPCG, ukoliko u narednih nekoliko mjeseci iz Ministarstva ne krene inicijativa za izmjene i dopune pomenutih zakona, opet pokrenuti inicijative za amandmansko djelovanje, kako bi se uočene nejednakosti povodom izjednačavanja normi časova nastavnika u osnovnim i srednjim školama, ispravile. Takođe je navedeno da je SPCG u prethodnom periodu inicirao izmjene i dopune GKU-a, kojima bi se, između ostalog, tražilo rješenje problema naknade prevoza za nastavnike koji putuju do radnog mjesta.

Druge aktuelnosti

konferencija
20. February 2024

ŠTRAJK!

  I pored neviđenih pritisaka i zastrašivanja prema prosvjetnim radnicima koji su u štrajku, obavještavamo javnost da je tokom današnjeg dana nastava bila obustavljen...

konferencija
13. February 2024

Predata Odluka o stupanju u štrajk i spisak zaposlenih za štrajk 19.02.2024.

Danas je u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija održan prvi sastanak Radne grupe za pregovore i razmatranje izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, kome ...

konferencija
25. January 2024

POZIV NA ŠTRAJK!

konferencija
25. January 2024

Zaključci sa vanredne sjednice Glavnog odbora Sindikata prosvjete CG, 22.01.2024.

Na V vanrednoj sjednici, održanoj 22. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore (dalje: GO SPCG) je, u skladu sa zaključcima sa prethodnih sjednica, nastavio aktivnosti na pripremi...

konferencija
12. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE CRNE GORE, 12.01.2024.

Na vanrednoj sjednici, održanoj 12. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je, u skladu sa zaključcima sa prethodne sjednice i poštujući smjernice Izvršnog odbora...

konferencija
11. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE, 10.01.2024.

Izvršni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je na sjednici održanoj 10. januara 2024. godine donio sljedeće zaključke: Izvršni odbor predlaže Glavnom odboru Sindikata prosvjete Crne...

Članovi smo