Subota, 24 Februar, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Naše vijesti i aktuelnosti

25. Januar 2024

Zaključci sa vanredne sjednice Glavnog odbora Sindikata prosvjete CG, 22.01.2024.


Na V vanrednoj sjednici, održanoj 22. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore (dalje: GO SPCG) je, u skladu sa zaključcima sa prethodnih sjednica, nastavio aktivnosti na pripremi granskog štrajka i shodno tome donio sljedeće zaključke:

1. Usvojena je odluka da GO SPCG bude u funkciji Štrajkačkog odbora za vrijeme trajanja štrajka, da Izvršni odbor Sindikata bude operativno tijelo za dalju realizaciju štrajka, a da predsjednici sindikalnih organizacija vaspitno-obrazovnih ustanova budu zaduženi za posredovanje između direktora u ustanovama i Štrajkačkog odbora tokom trajanja štrajka;

2. Usvojen je predlog Štrajkačkog odbora Sindikata prosvjete za minimum procesa rada u ustanovama za vrijeme trajanja granskog štrajka u oblasti prosvjete;

3. Zadužuju se predsjednici Gradskog/opštinskih odbora Sindikata prosvjete Crne Gore da, najkasnije do petka 26. 1. 2024. godine, održe sjednice Gradskog/opštinskih odbora na kojima će upoznati članove sa zaključcima GO SPCG i daljim aktivnostima u pripremi štrajka;

4. Zadužuju se predsjednici sindikalnih organizacija da, najkasnije do 1. 2. 2024. godine, održe sastanke u svojim ustanovama, prikupe potpise svih zaposlenih koji su izjavili da svojom slobodnom voljom stupaju u granski štrajk i da do 2. 2. 2024. godine dostave finalne spiskove zaposlenih koji stupaju u štrajk Gradskom/opštinskim odborima Sindikata prosvjete Crne Gore;

5. Zadužuju se Gradski/opštinski odbori da do 2. 2. 2024. godine objedine spiskove i iste proslijede centralnoj kancelariji SPCG-a.

Druge aktuelnosti

konferencija
20. February 2024

ŠTRAJK!

  I pored neviđenih pritisaka i zastrašivanja prema prosvjetnim radnicima koji su u štrajku, obavještavamo javnost da je tokom današnjeg dana nastava bila obustavljen...

konferencija
13. February 2024

Predata Odluka o stupanju u štrajk i spisak zaposlenih za štrajk 19.02.2024.

Danas je u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija održan prvi sastanak Radne grupe za pregovore i razmatranje izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, kome ...

konferencija
25. January 2024

POZIV NA ŠTRAJK!

konferencija
12. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE CRNE GORE, 12.01.2024.

Na vanrednoj sjednici, održanoj 12. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je, u skladu sa zaključcima sa prethodne sjednice i poštujući smjernice Izvršnog odbora...

konferencija
11. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE, 10.01.2024.

Izvršni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je na sjednici održanoj 10. januara 2024. godine donio sljedeće zaključke: Izvršni odbor predlaže Glavnom odboru Sindikata prosvjete Crne...

Članovi smo