Subota, 24 Februar, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Naše vijesti i aktuelnosti

30. Novembar 2023

Održana konferencija u Budvi u okviru ETUCE-EFEE projekta, 28-29.11.2023.

U Budvi je u periodu 28-29. novembra 2023. godine realizovana druga studijska posjeta u okviru zajedničkog projekta Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) i Evropske federacije poslodavaca u obrazovanju (EFEE) na temu ,,Evropski socijalni partneri u obrazovanju promovišu efikasne modele upravljanja kvalitetom i inovacijama u obrazovnom sektoru u eri nakon Covida-19“. Tom prilikom je realizovana konferencija kojoj su prisustvovali predstavnici ETUCE i EFEE organizacija članica iz Belgije, Slovenije, Malte, Portugala, Mađarske, Poljske, Kipra, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Albanije, a ispred Sindikata prosvjete CG aktivno učešće uzeli su predsjednik, mr Radomir Božović i potpredsjednik Jovan Drašković.

Konferenciju su otvorili direktorka ETUCE-a Susan Flocken, član odbora EFEE-a Jens Vermeersch, zatim Dragan Bojović, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, kao i predsjednik Sindikata prosvjete CG, mr Radomir Božović.

Projekat je fokusiran na upravljanje inovacijama i ulogu socijalnih partnera u obrazovanju na polju promovisanja efikasnog upravljanja i praćenja napretka inovacija u sektoru obrazovanja. Projektom su predviđene studijske posjete državama organizacija članica koje učestvuju u projektu (Španija, Crna Gora i Mađarska), a u okviru njih su planirane i posjete školama. Tom prilikom je organizovana posjeta JU OŠ ,,Druga osnovna škola” u Budvi.

Navedenim projektom evropski socijalni partneri u obrazovanju (ETUCE i EFEE) imaju za cilj da istraže način na koji se upravlja inovacijama u školskom okruženju, kao i da utvrde stepen uključenosti socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana u nacionalnim organizacijama članicama, u proces uvođenja inovativnih metoda u školski kontekst, uključujući i način na koji se prate implementacija, napredak i pozitivni rezultati.

Konferencija je ujedno bila prilika da učesnici razmijene iskustva o socijalnom dijalogu na polju promovisanja modela inovacija u obrazovnom sektoru u eri nakon Covida-19, kao i o trenutnoj situaciji i dobrim praksama u različitim evropskim zemljama, kada su u pitanju načini upravljanja vaspitno-obrazovnim ustanovama i dostupni obrazovni resursi.

Druge aktuelnosti

konferencija
20. February 2024

ŠTRAJK!

  I pored neviđenih pritisaka i zastrašivanja prema prosvjetnim radnicima koji su u štrajku, obavještavamo javnost da je tokom današnjeg dana nastava bila obustavljen...

konferencija
13. February 2024

Predata Odluka o stupanju u štrajk i spisak zaposlenih za štrajk 19.02.2024.

Danas je u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija održan prvi sastanak Radne grupe za pregovore i razmatranje izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, kome ...

konferencija
25. January 2024

POZIV NA ŠTRAJK!

konferencija
25. January 2024

Zaključci sa vanredne sjednice Glavnog odbora Sindikata prosvjete CG, 22.01.2024.

Na V vanrednoj sjednici, održanoj 22. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore (dalje: GO SPCG) je, u skladu sa zaključcima sa prethodnih sjednica, nastavio aktivnosti na pripremi...

konferencija
12. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE CRNE GORE, 12.01.2024.

Na vanrednoj sjednici, održanoj 12. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je, u skladu sa zaključcima sa prethodne sjednice i poštujući smjernice Izvršnog odbora...

konferencija
11. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE, 10.01.2024.

Izvršni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je na sjednici održanoj 10. januara 2024. godine donio sljedeće zaključke: Izvršni odbor predlaže Glavnom odboru Sindikata prosvjete Crne...

Članovi smo