Nedjelja, 21 Juli, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Naše vijesti i aktuelnosti

04. Juli 2024

ZAKLJUČCI SA OKRUGLOG STOLA ,,PISA TESTIRANJE -KRATKOROČNE I DUGOROČNE MJERE ZA POBOLJŠANJE REZULTATA

Na Okruglom stolu u organizaciji Sindikata prosvjete CG i NVU Prosvjetna zajednica CG na temu ,,PISA testiranje - kratkoročne i dugoročne mjere za poboljšanje rezultata“, koji je održan 26. juna 2024. godine, doneseni su sledeći zaključci i preporuke u formi kratkoročnih i dugoročnih mjera, u cilju poboljšanja rezultata naših učenika na sljedećim PISA testiranjima:

Kratkoročne mjere za poboljšanje rezultata naših učenika na PISA testiranjima:

U našim udžbenicima, radnim sveskama i zbirkama zadataka dodati makar 10% zadataka koji su slični zadacima sa PISA testiranja;
- U zbirkama zadataka i radnim sveskama dati više zadataka koji imaju primjenu u svakodnevnom životu. Smanjiti broj zadataka ili ih preformulisati, a koji počinju sa: izračunati, odrediti, naći...;
- Za svaki test potrebna je priprema. Učenike treba upoznati s načinom rješavanja PISA zadataka. Interaktivne zadatke učenici mogu rješavati na svom mobilnom telefonu;
- Makar jedan čas mjesečno, u svakom razredu, posvetiti zadacima sa PISA testiranja;
- Jednu nedelju ili više, pred testiranje, odvojiti za pripremu učenika za PISA testiranje. Posebnu pažnju obratiti na srednje škole;
- Motivacija učenika je ključna za poboljšanje PISA rezultata. Raditi na motivisanju (stimulisanju) učenika, nastavnika i uprava škola koje učestvuju u PISA testiranju, u vidu javnih pohvala, nagrada najboljim školama, nastavnicima i učenicima (novčanim, u vidu opreme školama, slobodnih dana djeci i nastavnicima);
- Ispitni centar mora uraditi detaljnu analizu PISA testova i precizno ukazati na uzroke loših rezultata. Iz toga napraviti strategiju za naredni ciklus, u kojoj će biti smjernice i za učenike i za nastavnike.


Dugoročne mjere za poboljšanje rezultata naših učenika na PISA testiranjima


- Dugoročne mjere podrazumijevaju reformu školstva:

• Napraviti strategiju podsticanja čitalačke pismenosti. To je osnov za funkcionalnu pismenost;
• Preispitati postojeće planove i programe posebno za matematiku, fiziku, hemiju, biologiju i maternji jezik;
• Obezbijediti bolju vertikalnu i horizontalnu povezanost prirodnih nauka međusobno, kao i nauka sa matematikom;
• Preispitati sedmični broj časova iz fizike, hemije, biologije i matematike. Posebno su problematični razredi sa po jednim časom sedmično. Broj časova matematike u VI razredu je nedovoljan za realizaciju postojećeg plana;
• Predavačka nastava mora da se svede samo na neophodnu mjeru. Aktivno učenje i interaktivna nastava moraju biti dominantne;
• Svi postojeći udžbenici i prateća literatura moraju pratiti savremene trendove. Mnogi od postojećih udžbenika su prevaziđeni;
- Poboljšanje uslova rada nastavnika i učenika u školama:
• Smanjenje broja učenika u odjeljenjima u skoro svim školama u Podgorici i na primorju – optimalan broj u učionici oko 20;
• Opremanje škola odgovarajućom računarskom i drugom pratećom opremom;
• Motivisanost nastavnika kroz poboljšanje materijalnog i pravnog statusa, kao i odgovarajuća zaštita na radu;
• Kroz reformu obrazovnog sistema i podizanja ugleda profesije, nastavnički poziv će biti atraktivniji za mlade naraštaje;
• Do tada, fakulteti moraju tražiti načine da privuku što bolje srednjoškolce. Takođe, fakulteti koji školuju buduće nastavnike moraju osavremeniti svoju nastavu. Izučavanje metodike, psihologije, pedagogije, sociologije i informatike na nastavničkim fakultetima mora biti na većem nivou;
• Današnji učenici traže nove pristupe, a budući nastavnici od fakulteta ne dobijaju potrebna znanja i vještine koje će primjenjivati u nastavi;
• Pored sumativnog, formativno ocjenjivanje mora biti jednako zastupljeno. Ocjenjivanje mora biti objektivnije. Nastavnik mora imati veću autonomiju pri ocjenjivanju. Pritisci roditelja, uprava škola i samih nastavnika se moraju svesti na što manju mjeru;
• Nastavnicima se mora obezbijediti redovno i kvalitetno stručno usavršavanje kroz praćenje savremenih tokova u obrazovanju.


Zaključci sa Okruglog stola su dostavljeni Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, kao i svim institucijama koje se bave pitanjima obrazovanja u Crnoj Gori.

Druge aktuelnosti

konferencija
29. June 2024

ODRŽAN OKRUGLI STO U ORGANIZACIJI SINDIKATA PROSVJETE CRNE GORE I NVU PROSVJETNA ZAJEDNICA CRNE GORE

Dana 26. 6. 2024. godine, u organizaciji Sindikata prosvjete Crne Gore i NVU Prosvjetna zajednica Crne Gore, održan je Okrugli sto na temu ,,PISA testiranje – kratkoročne i dugoročne mjere za...

konferencija
29. June 2024

ODRŽAN SASTANAK OPŠTINSKOG ODBORA SPCG BERANA I ANDRIJEVICE

Dana 18. 6. 2024. godine je održan sastanak Opštinskog odbora Sindikata prosvjete Berana i Andrijevice, kome je prisustvovao predsjednik SPCG, Radomir Božović. Sastankom je predsjedavao Dani...

konferencija
12. June 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST, 11. 6. 2024.

Poštovane koleginice i kolege, prosvjetne radnice/i, Vlada Crne Gore je otpočela rad na izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Formirana je radna grupa, čiji su ...

konferencija
06. June 2024

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE GO SPCG

XI redovna sjednica Glavnog odbora Sindikata prosvjete Crne Gore održana je 31. maja 2024. godine u Podgorici i prisustvovalo joj je 37 članova. Na sjednici je razmatrana raspodjela besplatnih mjest...

konferencija
13. May 2024

Otvoreno pismo prosvjetnim radnicima

Još jedna nastavna godina se privodi kraju. Maturanti i polumaturanti za koji dan završavaju svoje razrede. Najstresniji dio nastavničkog posla je uveliko u toku - ocjenjivanje i zaklju...

Članovi smo