Nedjelja, 26 Maj, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Edukacioni centar

Sindikalno informisanje i obrazovanje obavlja se preko Edukacionog centra.

Neke od djelatnosti Edukacionog centra su:

Organizovanje seminara, predavanja, treninga, okruglih stolova, javnih rasprava, tribina, radionica i konferencija za mlade, žene i ostale zaposlene u prosvjeti;

Edukacija prosvjetnih radnika;

Upoznavanje zaposlenih u prosvjeti sa pravima i obavezama na poslu i radnom okruženju;

Edukacija zaposlenih u prosvjeti o načinima komunikacije sa poslodavcem;

Ukazivanje na značaj sindikalnog udruživanja i povezivanja zaposlenih u prosvjeti;

Jačanje svijesti zaposlenih o svim vidovima diskriminacije i mehanizmima zaštite njihovih prava, podizanje svijesti o demokratiji, evropskim integracijama i vrijednostima otvorenog građanskog društva;

Jačanje i pružanje podrške demokratizaciji i transparentnosti svih procesa i podsticanje aktivnog učešća zaposlenih u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou…

Članovi smo