Subota, 09 Decembar, 2023

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Naše vijesti i aktuelnosti

05. April 2023

REZULTATI KONKURSA ZA NAJBOLJU KRATKU PRIČU

Prvi konkurs za dodjelu nagrada za najbolju kratku priču članica Sindikata prosvjete Crne Gore, na temu ,,Priče koje afirmišu žensko iskustvo iz različitih perspektiva i/ili one koje mogu da doprinesu poštovanju jednakosti polova i razotkrivanju predrasuda i stereotipa vezanih za ženski rod", bio je otvoren od 1. februara do 15. marta 2023. godine. Na konkurs je pristiglo 50 radova izrazite tematsko-stilske raznovrsnosti.

Na sjednici održanoj 2. aprila 2023. godine tročlani žiri jednoglasno je donio odluku da prva nagrada u iznosu od 300,00 eura bude dodijeljena za priču ,,Setra" (šifra: „Badema“), druga nagrada u iznosu od 200,00 eura za priču ,,Slobod(n)a" (šifra: „T1312“), a treća nagrada, u iznosu od 150,00 eura za priču ,,San budnih" (šifra: „vivamus tempus“).

Budući da kratka priča kao „drama u malom“ predstavlja, prije svega, umjetnost mjere, u odabiru pobjedničkih tekstova žiri se rukovodio kriterijumima cjelovitosti, jedinstva radnje i tona, zanimljivog fabuliranja, pažljivog modelovanja likova i upečatljive jezičke konkretizacije. Odabrana djela kreću se u širokom rasponu od tradicionalne do moderne strukture, od jednostavnog i sugestivnog do kićenog jezika visoke stilske ornamentike, od stroge kompozicije do namjerne umjetničke dezintegracije, od usmjerenosti na događaj do fokusiranja na skrovita strujanja svijesti. Tako je ,,Setra" ispričana u najboljoj tradiciji islamskog usmenog pripovijedanja sa „malim čovjekom/ženom“ u središtu, govornim jezikom sjeverno-crnogorskog dijalekta. Na drugoj strani, priču ,,Slobod(n)a" karakteriše dijalog sa mitskom i porodičnom prošlošću saopšten savremenim jezikom, dok ,,San budnih" u znatnoj mjeri odustaje od fabuliranja, kao nužnog preduslova kratke priče, usmjeravajući se ka impresionističkom stilu koji, u minucioznim opisima stanja senzitivne svijesti, prikazuje rađanje novog stava prema životu.

Takođe, žiri je donio i jednoglasnu odluku o širem izboru priča za publikaciju odabravši, pored pobjedničkih, još sedam ostvarenja: ,,Melida" (šifra: „Majla“), ,,Ajša" (šifra: „Odiva“), ,,Samo jedna priča" (šifra: „OWA22“), ,,Nova voda" (šifra: „PEGI67“), ,,Čehovljeva junakinja, danas" (šifra: „IPAK SE OKREĆE“), ,,Šoljice za čaj" (šifra: „A woman from her own story“), ,,Ostavljen nikom" (šifra: „/060474/) i ,,Guvno" (šifra: VAMA).

O pripremama za objavljivanje i štampanje navedenih priča autorke će biti naknadno obaviještene. Prve tri nagrađene priče će biti objavljene na našem sajtu i facebook stranici čim prođu lekturu i korekturu.

Čestitamo odabranim učesnicama i zahvaljujemo svima koji su poslali svoje priče, u nadi da će naredne godine imati više uspjeha.

Druge aktuelnosti

konferencija
08. December 2023

Raspisan Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2023-2024. godinu

Sindikat prosvjete Crne Gore raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2023/2024.godinu studentima čiji su roditelji/staratelji zaposleni u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Tekst Kon...

konferencija
01. December 2023

DOPIS OPŠTINSKIM ODBORIMA-GRADSKOM ODBORU SPCG U VEZI SA POTRAŽIVANJEM NAKNADE TROŠKOVA ZA PREVOZ

Poštovane koleginice i kolege, članovi Sindikata prosvjete Crne Gore, Ovih dana smo svjedoci činjenice da su pojedine advokatske kancelarije kontaktirale značajan broj koleginica i kolega u ...

konferencija
30. November 2023

Održana konferencija u Budvi u okviru ETUCE-EFEE projekta, 28-29.11.2023.

U Budvi je u periodu 28-29. novembra 2023. godine realizovana druga studijska posjeta u okviru zajedničkog projekta Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) i Evropske federacije poslodavaca ...

konferencija
20. November 2023

POZIV ZAPOSLENIMA U PROSVJETI

Poštovane koleginice i kolege, Pozivamo vas da zajednički dođemo do kvalitetnih predloga izmjena i dopuna zakona iz oblasti obrazovanja. Štrajkom upozorenja, održanim 4.9.2023. godine...

konferencija
10. November 2023

Održana IX redovna sjednica Glavnog odbora Sindikata prosvjete CG, 09.11.2023.

Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore održao je juče, 9. novembra 2023. godine, devetu redovnu sjednicu. Na sjednici se razgovaralo o aktivnostima Sindikata prosvjete Crne Gore u proteklom peri...

konferencija
30. October 2023

Održana press konferencija USSCG povodom odluke Ustavnog suda kojom se ukida odredba člana 17 stav 1 Zakona o PIO

Povodom odluke Ustavnog suda kojom se ukida odredba člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list Republike Crne Gore”, br. 54/03, 39/04, 79/04 i 47/07 i ...

Članovi smo