Subota, 25 Maj, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Mreža mladih

Mreža mladih bavi se i promoviše specifične interese i zajednička pitanja mladih u Sindikatu u vezi sa njihovim radno-pravnim položajem, te daje sugestije i predloge organima Sindikata u rješavanju najvažnijih pitanja od značaja za status mladih u prosvjeti.

Mreža djeluje radi ostvarivanja ciljeva mladih u obrazovno-vaspitnim ustanovama, blagovremenog informisanja, uticaja na proces obrazovanja i vaspitanja, davanja mišljenja i predloga za unapređenje obrazovno-vaspitnog rada, obrazovnih programa, strateških dokumenata i propisa iz oblasti obrazovanja.

Mreža mladih radi i na jačanju i osnaživanju mladih u Sindikatu i unapređivanju rada Sindikata.

U okviru Mreže mladih predviđena je realizacija sljedećih ciljeva i zadataka:

Učešće predstavnika mladih u radu organa Sindikata prosvjete;

Zalaganje za poboljšanje radno-pravnog statusa mladih u prosvjeti;

Zalaganje za sigurnije i zdravije uslove rada za mlade ljude;

Zalaganje za kvalitetnije obrazovanje i edukaciju mladih u skladu sa potrebama savremene škole;

Edukacija mladih članova o značaju sindikalnog udruživanja i saradnje;

Povezivanje mladih ljudi zaposlenih u javnim ustanovama prosvjete Crne Gore sa Evropom i svijetom u cilju razmjenjivanja iskustva;

Organizovanje kampanje učlanjivanja mladih u Sindikat;

Okupljanje mladih radi ostvarivanja i zaštite njihovih interesa i ugleda, afirmacije pravila struke i profesionalne etike, sve u cilju unapređenja kako strateškog položaja tako i efikasnosti rada;

Razvoj i podsticaj stvaralačkog rada svojih članova koji, svojim znanjem i djelovanjem treba da doprinesu ukupnom razvoju obrazovanja u Crnoj Gori;

Pokretanje inicijative za uvođenje novih obrazovnih profila;

Istraživanje i ispitivanje javnog mnjenja po pitanjima koja su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa navedenim ciljevima;

Učešće u izradi raznih projekata koje dodjeljuju i finansiraju domaći i međunarodni subjekti;

Učešće u inoviranju vaspitno-obrazovnog procesa;

Zalaganje za veću zastupljenost mladih u obrazovno-vaspitnom sistemu Crne Gore;

Širenje progresivnih pedagoških, stručnih i naučnih ideja i afirmisanje pozitivnih iskustava svojih članova;

Staranje o profesionalnom ugledu svojih članova i afirmaciji nastavničkog poziva.

Članovi smo