Srijeda, 04 Oktobar, 2023

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Naše vijesti i aktuelnosti

14. Juni 2023

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE CG POVODOM EKSTERNIH ISPITA ZA POLUMATURANTE I MATURANTE, 14.06.2023.


Da su prosvjetni radnici u Crnoj Gori na margini društva, znaju i vrapci na grani. Male plate su godinama bile jedan od znakova raspoznavanja prosvjetnih radnika. Nesiguran pravni položaj, gdje je jedini kriterijum prilikom zapošljavanja i dobijanja rješenja za stalno i dalje partijska, rođačka i prijateljska veza, je takođe, boljka obrazovnog sistema. Uslovi rada sa prebukiranim učionicama u gradskim sredinama, loša infrastruktura i slaba opremljenost škola informatičkom opremom, te problem sa prevozom koji se godinama ne rješava, su nešto što poziv prosvjetnog radnika ne čini primamljivimm kod mlađih generacija. Dostojanstven rad je sve više davna prošlost. Pritisci roditelja prilikom ocjenjivanja, uprava škola i djece na prosvjetne radnike su iz dana u dan sve češći i agresivniji, a ni fizički nasrtaji na nastavnike nijesu rijetkost.

U ovakvoj atmosferi, nakon decenija ignorisanja problema u prosvjeti od strane naših vlasti, kao kulminacija, desila su se dva skandala na testiranjima polumaturanata i maturanata u organizaciji Ispitnog centra.

Godinama unazad slušamo glasine da postoje neregularnosti prilikom polaganja eksternih testova za maturante i polumaturante. Čujemo da su učenici prepisivali, da su im kontrolori i supervizori pomagali, da su pojedini direktori davali usmena uputstva nastavnicima (kontrolorima) da pomažu učenicima, da je bilo netačno formulisanih i dvosmislenih zadataka... Sve navedeno nikada nije demantovano od strane zvaničnih državnih institucija čija je nadležnost obrazovanje.

Ove godine, kao posledica nereagovanja na sve navedeno, test iz matematike za polumaturante se našao u javnosti, kod učenika i njihovih pomagača, preko viber grupa, prije nego je testiranje počelo. Test je poništen i testiranje odloženo za mjesec dana. Počinilac, ili počinioci ovog djela ni nakon dva mjeseca nijesu identifikovani, a kamoli kažnjeni.

Vrhunac je test iz CSBH jezika i književnosti za maturante. Komisija za ocjenjivanje je konstatovala da je preko petsto maturanata prepisivalo na testu i da treba da idu na popravni. Pod pritiskom roditelja i javnosti, Državna komisija preinačuje odluku ocjenjivača i pušta većinu te djece da polože ispit. Na taj način Komisija koja je konstatovala prepisivanje dobija šamar, a prepisivači nagradu.

Nažalost, poruka iz oba slučaja budućim generacijama je: „Živjeli prepisivači i varalice. Svi koji na pošten način, tj. svojim znanjem, žele da završe testiranje ispadaju - budale“!

Dakle, djeca nam prepisuju, ali, nažalost, uz pomoć nekih svojih nastavnika, kontrolora na testiranju. Da test administratori (nastavnici) revnosno rade svoj posao, prepisivača bi i dalje bilo, ali u mnogo manjoj mjeri i bez ovakvih skandala.

Sindikat prosvjete zahtijeva od svih nadležnih, počevši od ministra prosvjete, predsjednika Vlade, tužilaštva i policije:

1. Da tužilaštvo i policija po službenoj dužnosti pokrenu postupak i identifikuju osobu (ili više njih) koja je omogućila da procuri test iz matematike za polumaturante iz aprila mjeseca, te da se prema njima primijene najstrožije sankcije, kako ubuduće nikome ne bi palo na pamet da se ruga kompletnom procesu testiranja. Imena počinioca javno objaviti i na taj način skinuti sumnju sa onih koji nijesu krivi;
2. Da se u narednim godinama potpišu precizniji ugovori o tajnosti podataka sa kontrolorima i test administratorima, kao i sa zaposlenima u Ispitnom centru i štampariji u kojoj se štampaju testovi. Predvidjeti rigorozne kazne za one koji ubuduće budu kršili postupak testiranja i omogućavali djeci da prepisuju;
3. Da se preispita da li nam ovakvo eksterno testiranje treba i da se razmotri mogućnost povratka prijemnih ispita za srednje škole i fakultete umjesto eksternog testiranja.

Ovu školsku godinu ne možemo vratiti unazad, ali moramo izvući pouke za naredni period. Klima u kojoj je prepisivanje i varanje, kao i pomaganje varalicama, normalna pojava, je odlika bolesnog društva. Sveobuhvatna reforma obrazovanja mora početi što prije, i to mora biti prioritet svake buduće vlade. Sindikat prosvjete će u narednom periodu dati sve od sebe, da zajedno sa nadležnima, doprinese da poziv prosvjetnog radnika ponovo bude atraktivan za mlađe naraštaje. Sindikat prosvjete će svakodnevno podsjećati da je prosvjetni radnik stub društva, a obrazovanje temelj razvoja države i da moramo učiniti sve da se prosvjetnom pozivu vrati dostojanstvo. Stručnost mora biti glavni kriterijum prilikom zapošljavanja i napredovanja. Prosvjetni radnici moraju dobiti status službenog lica dok su na poslu, a moraju se oštrije sankcionisati sve učestaliji nasrtaji na nastavnike.

Samo zadovoljan prosvjetni radnik može da bude od koristi učenicima, a samim tim i cjelokupnom društvu.

Sindikat prosvjete traži, preko predsjednika sindikalnih organizacija, da u svojim ustanovama, na narednoj sjednici Nastavničkog vijeća, kao tačku dnevnog reda predlože ,,raspravu o dešavanjima tokom i nakon eksternih ispita”, gdje će naše koleginice i kolege na Nastavničkom vijeću iznijeti predloge i zaključke po ovom pitanju.

Takođe, Sindikat prosvjete će u narednim danima organizovati okrugli sto na koji će biti pozvani svi relevantni faktori u prosvjeti, kako bi utvrdili koje mjere treba preduzeti da nam se ovakve stvari nikada više ne bi dešavale.


Predsjednik SPCG
mr Radomir Božović

Druge aktuelnosti

konferencija
12. September 2023

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANOM ŠTRAJKU UPOZORENJA - 04.09.2023.

Štrajk upozorenja, kao i zahtjeve Sindikata prosvjete Crne Gore, podržalo je svojim potpisima preko 80 posto zaposlenih u prosvjeti. Naši zahtjevi nisu bili usmjereni niti protiv pojedi...

konferencija
12. September 2023

Održani XV Sportsko-rekreativni susreti prosvjetnih radnika, 07-10.09.2023.

Sindikat prosvjete Crne Gore je od 07. do 10.09.2023. organizovao XV Sportsko-rekreativne susrete prosvjetnih radnika. Na planini Tari, u Srbiji, u hotelima „Omorika“ i „Beli bor&ldq...

konferencija
24. August 2023

POZIV NA ŠTRAJK UPOZORENJA - 04.09.2023.

    Poštovane koleginice i kolege,   Pozivamo sve naše članove, kao i sve ostale zaposlene u prosvjeti, da se pridružite štrajku upozorenja, u ponedjeljak, 4. sep...

konferencija
15. August 2023

Sindikat prosvjete i Ministarstvo prosvjete potpisali su Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje potreba zaposlenih u prosvjeti za 2023, 2024. i 2025. godinu, 08.08.2023.

Sindikat prosvjete Crne Gore i Ministarstvo prosvjete potpisali su Sporazum o obezbjedjivanju sredstava za rješavanje potreba zaposlenih u prosvjeti za 2023. 2024. i 2025. godinu. Time je nasta...

konferencija
03. July 2023

Zaključci sa XIV sjednice Izvršnog odbora SPCG održane 29.06.2023.

Zaključci sa XIV sjednice Izvršnog odbora SPCG, održane 29.06.2023. godine (po tačkama dnevnog reda): 1. Zapisnik sa XIII sjednice je jednoglasno usvojen. 2. Izvršni odbor predlaže d...

konferencija
27. June 2023

IMENA DOBITNICA NAGRADA ZA NAJBOLJU KRATKU PRIČU

Sindikat prosvjete Crne Gore je u aprilu ove godine objavio rezultate konkursa za najbolju kratku priču na temu ,,Priče koje afirmišu žensko iskustvo iz različitih perspektiva i/ili one koj...

Članovi smo