Subota, 24 Februar, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Naše vijesti i aktuelnosti

01. Decembar 2023

DOPIS OPŠTINSKIM ODBORIMA-GRADSKOM ODBORU SPCG U VEZI SA POTRAŽIVANJEM NAKNADE TROŠKOVA ZA PREVOZ

Poštovane koleginice i kolege, članovi Sindikata prosvjete Crne Gore,

Ovih dana smo svjedoci činjenice da su pojedine advokatske kancelarije kontaktirale značajan broj koleginica i kolega u vezi sa prikupljanjem potpisa kojim se ovlašćuju za zastupanje u postupku za ostvarivanje naknade troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih u prosvjeti za period od 2008. do 2015. godine.

Pitanje ostvarivanja naknade troškova prevoza za navedeni period je veoma kompleksno pitanje, iz razloga što redovni sudovi po ovom pitanju donose potpuno različite odluke, što upućuje na zaključak da nema garancije za siguran uspjeh u sporu. Postoji mogućnost da se pred sudom ne dobiju potraživanja, već se tada stvara situacija da je zaposleni u obavezi da plati troškove sudskog postupka.

Navodimo da je Zakonom o radu predviđeno da potraživanja iz rada koja su nastala u periodu od 23. avgusta 2008. do 2020. godine zastarijevaju 7. januara 2024.
Istim Zakonom (član 140) propisano je da je prije pokretanja postupka pred nadležnim sudom, zaposleni dužan da podnese predlog za mirno rješavanje spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

Sindikat prosvjete Crne Gore od početka sledeće sedmice pokreće akciju prikupljanja potpisa u svakoj ustanovi za kolektivno pokretanje spora pred Agencijom za mirno rješavanje sporova. Članovi Sindikata zainteresovani za potraživanje naknade troškova će svojim potpisom ovlastiti predsjednika sindikalne organizacije da ih zastupa pred Agencijom. Ističemo da je ovaj postupak besplatan i da se podnošenjem predloga prekida rok zastarjelosti potraživanja.


Za dalje moguće korake, nakon obaveznog postupka pred Agencijom, bićete blagovremeno informisani. Sindikat će iskoristiti sve mogućnosti da pred nadležnim organima pokušamo ostvariti pravo na naknadu prevoza. U isto vrijeme učinićemo sve da niko od koleginica/kolega ne dođe u situaciju da snosi neželjene troškove u tom procesu.


SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Druge aktuelnosti

konferencija
20. February 2024

ŠTRAJK!

  I pored neviđenih pritisaka i zastrašivanja prema prosvjetnim radnicima koji su u štrajku, obavještavamo javnost da je tokom današnjeg dana nastava bila obustavljen...

konferencija
13. February 2024

Predata Odluka o stupanju u štrajk i spisak zaposlenih za štrajk 19.02.2024.

Danas je u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija održan prvi sastanak Radne grupe za pregovore i razmatranje izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, kome ...

konferencija
25. January 2024

POZIV NA ŠTRAJK!

konferencija
25. January 2024

Zaključci sa vanredne sjednice Glavnog odbora Sindikata prosvjete CG, 22.01.2024.

Na V vanrednoj sjednici, održanoj 22. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore (dalje: GO SPCG) je, u skladu sa zaključcima sa prethodnih sjednica, nastavio aktivnosti na pripremi...

konferencija
12. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE CRNE GORE, 12.01.2024.

Na vanrednoj sjednici, održanoj 12. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je, u skladu sa zaključcima sa prethodne sjednice i poštujući smjernice Izvršnog odbora...

konferencija
11. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE, 10.01.2024.

Izvršni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je na sjednici održanoj 10. januara 2024. godine donio sljedeće zaključke: Izvršni odbor predlaže Glavnom odboru Sindikata prosvjete Crne...

Članovi smo