Obavještenje o izboru vršioca dužnosti

Izvršni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore jednoglasno je izabrao dosadašnju potpredsjednicu, Slavku Bošković, za vršioca dužnosti predsjednika Sindikata prosvjete Crne Gore .

Slavka Bošković rođena je 06.10.1962. god. u Danilovgradu. Srednje obrazovanje završila je u gimnaziji Petar I Petrović Njegoš, zatim Nastavnički fakultet u Nikšiću – studijsku grupu za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

Profesionalno je angažovana u JPU,,Đina Vrbica", obavlja poslove vaspitača 33 godine, koliko pripada i sindikalnom pokretu. Članica je Sindikata prosvjete Crne Gore od osnivanja.

Od 2006.godine predsjednica je sindikalne organizacije JPU,,Đina Vrbica", od 2007.godine do 2011.godine bila je predsjednica Sekcije žena u SPCG, od kada je i član Glavnog odbora SPCG. Član Izvršnog odbora je od 2011. godine.

Do izbora za vršioca dužnosti predsjednika SPCG bila je jedan od tri imenovana potpredsjednika od strane nedavno preminulog predsjednika, Zvonka Pavićevića.

Član je Glavnog odbora USSCG.

Tokom sindikalnog angažovanja bila je učesnik brojnih konferencija i seminara na državnom i međunarodnom nivou.