Otvoreno pismo predsjedniku DPS-a, Milu Đukanoviću

Otvoreno pismo Sindikata prosvjete Crne Gore predsjedniku DPS-a, Milu Đukanoviću

 

U svom obraćanju na sjednici Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa, grubo ste uvrijedili prosvjetne radnike u Crnoj Gori, implicirajući da su za loše stanje u društvu odgovorni  prosvjetni radnici i da se obrazovanjem bave ljudi koji taj posao nisu izabrali. Mogli bismo da se složimo sa Vama, kao bivšim premijerom, da je vršena negativna selekcija najodgovornijih ljudi u obrazovnim institucijama od vrtića do univerziteta. Međutim, pitamo Vas, ko je u ovih trideset godina politizovao obrazovni sistem? Ko je do sad postavljao direktore obrazovnih ustanova po partijskoj liniji, koji su zatim vršili navodnu negativnu selekciju nastavnika?

 

Kvalitet obrazovnog sistema prevashodno zavisi od onih koji kreiraju obrazovnu politiku i stvaraju uslove za dobro i kvalitetno obrazovanje. U zemljama za koje se smatra da imaju najbolje obrazovne sisteme akcenat se stavlja na veliko ulaganje u obrazovne institucije, njihovu opremljenost, prilagođenost potrebama društva, pa tek onda na izbor i osposobljavanje nastavnog kadra. Oni teže da stvore okruženje u kojem nastavnici zajedno sa ministarstvom i drugim institucijama rade na poboljšanju sistema. Zemlje koje najviše izdvajaju za školstvo, posebno za plate prosvjetnim radnicima ujedno imaju i najuspješnije učenike i najbolje obrazovanje. U Crnoj Gori, naročito u vrijeme dok ste Vi gospodine Đukanoviću i Vaša DPS upravljali svim sistemima u državi, najmanje pažnje je posvećivano upravo obrazovanju. Prosvjetni radnici su stavljeni na margine društva. Sa  platama ispod državnog prosjeka, njihov socijalno-materijalni položaj bio je i ostao nedopustivo loš.

 

Svaka dosadašnja reforma, uključujući i aktuelnu, zaobišla je zaposlene u obrazovanju. Prosvjestni radnici umjesto da zajedno sa Ministarstvom i Zavodom za školstvo aktivno učestvuju u kreiranju reforme, stavljeni su pred svršen čin da sprovode reformu u koju sami ne vjeruju. Sindikat prosvjete je tražio da se ona odloži, da se steknu uslovi za njenu primjenu, te da se sa njom upoznaju prosvjetni radnici koji prvenstveno moraju da shvate šta je njen cilj i sadržaj kako bi je kvalitetno sproveli u praksi. Pored stalnih upozorenja Sindikata prosvjete da je svaka reforma počela bez valjane analize one prethodne i bez ozbiljno urađenih procjena o potrebama savremenog društva, i u ovu najnoviju se prebrzo ušlo.

 

Depolitizacija, decentralizacija i demokratizacija obrazovnog sistema su zahtjevi koje SPCG uporno ponavlja iz reforme u reformu. Ovo su ključni faktori za uspješnu promjenu slike crnogorskog obrazovanja.

U našoj državi  konstantno se  stvara loša slika o obrazovanju, gdje na primjerima djeca mogu naučiti da škola nije bitna, da su važnije partijske veze, da čak i vrhunsko obrazovanje nije garancija da ćete dobiti posao. Već trideset godina stvara se društvena atmosfera u kojoj je važnije da budete bliski vladajućim strukturama nego da marljivo učite.

 

U zemljama gdje se kreira drugačija slika, gdje roditelji žele da njihovo dijete bude učitelj, a ne advokat,  gdje mediji govore o nastavnicima u pozitivnom smislu, gdje se učitelji plaćaju u rangu sa drugim visokokvalifikovanim i visokoobrazovanim radnicima imate uspješne sisteme obrazovanja. Lideri tih zemalja vrednuju obrazovanje onoliko koliko vrednuju i budućnost države.  Vi, gospodine Đukanoviću, niste bili u stanju skoro trideset godina da prepoznate značaj obrazovanja, a sudeći po poslednjoj izjavi, niste to ni danas.

Zato bi, gospodine Đukanoviću, prije nego ponovo prozovete prosvjetne radnike, trebalo prvo da sagledate svoju ulogu i ulogu vaše DPS, te da konačno priznate da ste za ovakav obrazovni sistem upravo najodgovorniji Vi sami i Vaša partija koja je kreirala obrazovnu politiku i društveno okruženje u kojem se ne cijeni obrazovanje.

 

Predsjednik

Zvonko PAVIĆEVIĆ