Isplata stipendije

Stipendisti mogu preuzeti sedmu ratu stipendije na šalterima Crnogorske komercijalne banke.