Seminar ,,Kvalitet u obrazovanju: mreža regionalnih kampanja sindikata obrazovanja" u organizaciji ETUI/ETUCE održan u Rimu 18-19. marta 2013.

Opširnije u linku Međunarodna saradnja