Subota, 24 Februar, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Naše vijesti i aktuelnosti

31. Januar 2023

Konkurs za dodjelu nagrada za najbolju kratku priču za članice Sindikata prosvjete Crne Gore

Na predlog Sekcije žena, Sindikat prosvete Crne Gore povodom Međunarodnog dana žena raspisuje,
 
K o n k u r s
za dodjelu nagrada za najbolju kratku priču za članice Sindikata prosvete Crne Gore
Tema konkursa:
Priče koje afirmišu žensko iskustvo iz različitih perspektiva i/ili one koje mogu da doprinesu poštovanju jednakosti polova i razotkrivanju predrasuda i stereotipa vezanih za ženski rod
Autorke tri najbolje priče biće nagrađene novčanim nagradama:
1. nagrada 300 eura
2. nagrada 200 eura
3. nagrada 150 eura
Propozicije konkursa za autorke:
1. Pravo učešća imaju autorke koje su članice Sindikata prosvete Crne Gore;
2. Kratke priče mogu da šalju afirmisane autorke, kao i one koje do sada nijesu objavljivale;
3. Na konkurs se šalju isključivo neobjavljene priče;
4. Jedna autorka može poslati samo jednu priču za čije autorstvo i odgovara;
5. Preporučena dužina priče od 2 do 5 stranica, u Word-u (font Times New Roman, veličina 12, prored:1,5);
6. U cilju obezbjeđivanja objektivnosti konkursa priče treba potpisati šifrom.
Radove potpisane punim imenom i prezimenom žiri neće razmatrati.
U posebnom prilogu u mail-u, dostaviti šifru, ime i prezime autorke, naziv JU i kontakt podatke;
7. Radove isključivo slati elektronskom poštom sa naznakom : ,,Za konkurs za dodjelu nagrada za najbolju kratku priču“ na e-mail: spcg@spcg.me
8. Izbor najboljih radova vrši tročlani žiri;
9. Za autorke tri najbolje rangirane priče biće obezbijeđene novčane nagrade i knjige;
10. Autorke čija priča bude objavljena biće pozvane da predstave priču;
11. Autorke će biti obaviještene o rezultatima Konkursa i tačnom terminu uručivanja nagrada pisanim putem, najkasnije 20 dana od dana njegovog zaključenja;
12. Autorka dostavljanjem priče prihvata uslove konkursa i objavljivanja priče;
13. Pored tri prvonagrađene, biće objavljene i priče koje se izdvoje svojim kvalitetom.
14. Članice Glavnog odbora Sindikata prosvete Crne Gore nemaju pravo učešća.
Konkurs će biti objavljen na web site-u www.sindikatprosvjete.me
kao i na FB stranici : www.facebook.com/Sindikatprosvjetecg
Konkurs traje od 1. februara do 15. marta 2023. godine.
Kontakt za informacije:
e-mail: spcg@spcg.me
biljanamosurovic@gmail.com

Druge aktuelnosti

konferencija
20. February 2024

ŠTRAJK!

  I pored neviđenih pritisaka i zastrašivanja prema prosvjetnim radnicima koji su u štrajku, obavještavamo javnost da je tokom današnjeg dana nastava bila obustavljen...

konferencija
13. February 2024

Predata Odluka o stupanju u štrajk i spisak zaposlenih za štrajk 19.02.2024.

Danas je u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija održan prvi sastanak Radne grupe za pregovore i razmatranje izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, kome ...

konferencija
25. January 2024

POZIV NA ŠTRAJK!

konferencija
25. January 2024

Zaključci sa vanredne sjednice Glavnog odbora Sindikata prosvjete CG, 22.01.2024.

Na V vanrednoj sjednici, održanoj 22. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore (dalje: GO SPCG) je, u skladu sa zaključcima sa prethodnih sjednica, nastavio aktivnosti na pripremi...

konferencija
12. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE CRNE GORE, 12.01.2024.

Na vanrednoj sjednici, održanoj 12. 1. 2024. godine, Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je, u skladu sa zaključcima sa prethodne sjednice i poštujući smjernice Izvršnog odbora...

konferencija
11. January 2024

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA PROSVJETE, 10.01.2024.

Izvršni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore je na sjednici održanoj 10. januara 2024. godine donio sljedeće zaključke: Izvršni odbor predlaže Glavnom odboru Sindikata prosvjete Crne...

Članovi smo