In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima Opštinskog odbora SPCG Rožaje

U Rožajama je 11.01.2022. godine održan sastanak Opštinskog odbora SPCG Rožaje. U radu sjednice učestvovalo je 10 kolega, predsjednika sindikalnih organizacija. Sjednici su prisustvovali  predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore, mr Radomir Božović, i predsjednik Opštinskog odbora SPCG Berane, Danilo Lekić. 
Glavna tema razgovora bilo je povećanje zarada zaposlenima u prosvjeti, uz potrebu da se u narednom periodu radi i na uvećanju koeficijenata. I kolege u Rožajama ističu pitanja koja je neophodno što prije realizovati, a među važnim ističu mogućnost isplate jubilarnih nagrada i prevoza za prosvjetne radnike koji putuju do radnog mjesta. 
Takođe, razgovaralo se i o normama časova koje su umanjene izmjenama i dopunama zakona iz oblasti obrazovanja, kao i o mnogim pitanjima od značaja za radno-pravni status zaposlenih.
Sastanak je bio konstruktivan i ovakve razmjene informacija korisne su u radu Sindikata i daljih aktivnosti koje imamo kroz socijalni dijalog.

Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima Opštinskog odbora SPCG Berane

Opštinski odbor SPCG Berane, uz prisustvo predsjednika sindikalnih organizacija iz Andrijevice, održao je 10. januara 2022. godine sjednicu kojoj je prisustvovalo 14 kolega, predstavnika sindikalnih organizacija.
Sjednici je prisustvovao i predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore, mr Radomir Božović. Razgovaralo se o aktuelnoj situaciji u prosvjeti. Postavljana su pitanja koja većinu naših kolega interesuju i čiju realizaciju očekuju u narednom periodu: isplata jubilarnih nagrada, prevoz za prosvjetne radnike koji putuju do radnog mjesta, povećanje zarada kroz povećanje koeficijenata i dr.
Svim navedenim problemima i sugestijama SPCG će posvetiti pažnju u narednom periodu. Dogovorena je redovna komunikacija i saradnja u cilju poboljšanja statusa prosvjetnih radnika.

Održana I (konstitutivna) sjednica Glavnog odbora Sindikata prosvjete CG, 17.12.2021.

Dana 17.12.2021. godine održana je I konstitutivna sjednica Glavnog odbora SPCG-a, kojoj je prisustvovalo 38 članova GO SPCG. Sjednicom je predsjedavao predsjednik SPCG-a, mr Radomir Božović.
Na sjednici je konstituisan Glavni odbor Sindikata prosvjete CG, koji će u narednom petogodišnjem mandatu sačinjavati 47 članova, i to: predsjednik SPCG-a, predsjednik Glavnog odbora, 3 potpredsjednika, predsjednici Gradskog/opštinskih odbora SPCG, članovi izabrani iz redova Gradskog/opštinskih odbora, kao i predsjednici Sekcije žena i Mreže mladih SPCG-a.
Na sjednici je odlučeno da funkciju predsjednika Glavnog odbora SPCG-a u narednom petogodišnjem mandatu obavlja Oliver Jakovljević, predsjednik OO SPCG Herceg Novi. Glavni odbor SPCG-a je takođe verifikovao izbor potpredsjednika SPCG-a. U narednom mandatnom periodu potpredsjednici SPCG-a će biti mr Stanka Vukčević (Podgorica), Jovan Drašković (Podgorica) i Biljana Mosurović (Podgorica).
Glavni odbor SPCG-a je donio odluku o izboru članova Izvršnog odbora po osnovu teritorijalne zastupljenosti. Za članove IO SPCG-a po osnovu teritorijalne zastupljenosti su izabrani: Manojlo Žugić (predsjednik OO SPCG Kotor), Luka Lagator (predsjednik OO SPCG Cetinje), Slavko Đilas (predsjednik OO SPCG Nikšić) i Radojko Rakonjac (predsjednik OO SPCG Bijelo Polje).

Saopštenje za javnost Sindikata prosvjete Crne Gore, 13.12.2021.

Sindikat prosvjete Crne Gore pozdravlja odluku kolektiva JU OŠ "Oktoih" iz Podgorice da nedvosmisleno stane u odbranu ličnog i profesionalnog dostojanstva svog kolege koji je, osim što je pretrpio verbalno nasilje tokom školskih vannastavnih aktivnosti, izložen i najgrubljim uvredama i prijetnjama na društvenim mrežama i informativnim portalima.
Sindikat prosvjete osuđuje svaki oblik nasilja, kako u društvu tako i u obrazovnom sistemu Crne Gore.
Kao što osuđujemo sve oblike vršnjačkog nasilja, kao i nasilja nastavnika nad učenicima, ne možemo prihvatiti da nastavnici budu poligon iživljavanja bilo koga, pa tako ni neodgovornih učenika ili roditelja. Svako nasilje i prijetnje upućene jednom prosvjetnom radniku su napad na sve prosvjetne radnike u Crnoj Gori!!!
Sami prosvjetni radnici u Crnoj Gori rijetko govore o nasilju koje trpe u školi. Razlozi za to su mnogobrojni, od straha do neke vrste stida i nemoći što se mire sa takvom situacijom. Ne postoji tačna evidencija koliko je prosvjetnih radnika bilo izloženo prijetnjama i fizičkom nasilju. (Zvanično Uputstvo školama o postupanjima u slučaju pojave nasilja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta ne prepoznaje ovu vrstu nasilja!)
Dijelimo osjećaj da su prosvjetni radnici prepušteni na milost i nemilost bahatoj djeci, kao i uvredama i fizičkim nasrtajima nesavjesnih roditelja.
Ustavom Crne Gore propisano je :"Jemči se dostojanstvo i sigurnost čovjeka. Jemči se nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čovjeka, njegove privatnosti i ličnih prava". Zakonom o radu "zabranjen je svaki oblik zlostavljanja na radnom mjestu ..."
Svi imaju pravo na zaštitu, pa tako i nastavnici u školi moraju biti zaštićeni na svom radnom mjestu.
Sindikat prosvjete Crne Gore daje apsolutnu podršku svim kolegama zaposlenim u vaspitno-obrazovnim ustanovama, i pozivamo nadležne institucije da preduzmu mjere zaštite od nasilja. Kao Sindikat odlučno ćemo se boriti da se zaštiti lični i profesionalni dignitet i sigurnost na radnom mjestu svakog prosvjetnog radnika u Crnoj Gori, a u toj borbi nam je neophodna svesrdna pomoć cjelokupnog društva, od nadležnih institucija, medija, nevladinih organizacija do velike većine vaspitanih učenika i razumnih roditelja.
Tražimo od Ministarstva prosvjete da, u slučajevima nasilja nad nastavnicima, stane iza prosvjetnih radnika i da ih tako i psihološki i pravno podrži. Takve situacije ne smiju da se svedu na privatni problem ljudi pogođenih nasiljem. Važno je da shvatimo da takve pojave ostavljaju dugoročne posledice na cijelo društvo!
Tražimo da u protokole o prevenciji nasilja u školama uđe i Zaštita zaposlenih. Precizno propisane kazne za određene oblike nasilničkog postupanja prema zaposlenima u školi jedan je od načina za prevenciju nasilja.
Zahtijevamo konkretnu zaštitu za prosvjetne radnike u Krivičnom zakonu, da svaki napad na prosvjetnog radnika tokom vaspitno-obrazovnog rada bude okvalifikovan kao djelo koje se goni po službenoj dužnosti.
Ako želimo kvalitetniji obrazovni sistem, prvo moramo ostvariti uslove reda, mira i poštovanja! Bez tog osnovog preduslova za rad i učenika i nastavnika, nikakva reforma neće nam donijeti željeni rezultat!
ZAHTIJEVAMO DA SVOJ POSAO OBAVLJAMO U SIGURNOM OKRUŽENJU I DA BUDEMO ZAKONSKI I SISTEMSKI ZAŠTIĆENI OD UZNEMIRAVANJA I NASILJA NA RADNOM MJESTU!

Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima Opštinskog odbora SPCG Nikšić

Opštinski odbor SPCG Nikšić održao je sjednicu 09.12.2021. godine, kojoj je prisustvovalo 23 predstavnika sindikalnih organizacija. Sjednici su prisustvovali i predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore, mr Radomir Božović, predsjednik Gradskog odbora Podgorica, Jovan Drašković, kao i član Statutarne komisije SPCG, Ivan Šćepanović i član Nadzornog odbora SPCG, Obrad Popović. U otvorenoj i konstruktivnoj komunikaciji razgovaralo se o temama koje se tiču radno-pravnog položaja prosvjetnih radnika, kao i onima iz profesionalnog domena.
Na sjednici je diskutovano o aktuelnom problemu u JPU ,,Dragan Kovačević", a sindikalni predstavnici su istakli kao prioritet rješavanje problema usklađivanja povećanja zarada prosvjetnih radnika sa najavljenim povećanjem zarada zdravstvenih radnika, zatim izjednačavanje norme časova nastavnika u srednjim školama sa normom časova nastavnika u osnovnim školama, kao i problema koeficijenata za minuli rad higijeničarki i statusa asistenata u nastavi. Postavljana su pitanja i traženi odgovori na sledeće teme: isplata jubilarnih nagrada, prevoz prosvjetnim radnicima koji putuju do radnog mjesta, nepostojanje strategije za popunjavanje radnih mjesta za deficitarna zanimanja (profesori matematike i fizike), nastavnička zvanja (višegodišnje čekanje na odluku), problemi sa neregulisanim kolektivnim osiguranjem od strane poslodavca, razmatranje mogućnosti osnivanja Fonda za darovite učenike, u okviru kojeg bi se dodjeljivale stipendije djeci prosvjetnih radnika, a ne samo djeci socijalno ugroženih kategorija, koeficijenti za sekretare i računovođe ustanova u odnosu na broj učenika, otpremnine prosvjetnih radnika prilikom odlaska u penziju, raspoređivanje nastavnika iz škola iz ruralnih u gradska područja, odnosno njihovog raspoređivanja u slučaju zatvaranja seoskih škola, neuplaćivanje pomoći na koju je poslodavac obavezan (smrt zaposlenog ili člana uže porodice), nagrade za nastavnike i učenike, tehnološki višak (bodovanje), povećanje zarada kroz povećanje koeficijenata, dopunjavanje norme (stalne dopune) i izjednačavanje koeficijenata kuvara u predškolskim ustanovama sa koeficijentima kuvara u studentskim i đačkim domovima.
Svim navedenim problemima i sugestijama SPCG će posvetiti dužnu pažnju u narednom periodu. Dogovorena je redovna komunikacija i saradnja u cilju poboljšanja statusa prosvjetnih radnika.

Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima Opštinskog odbora Bijelo Polje

Opštinski odbor Bijelo Polje održao je sjednicu u petak, 19. novembra, i istoj su prisustvovali predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore, mr Radomir Božović, i predsjednik Gradskog odbora Podgorica, Jovan Drašković. Sjednici je prisustvovalo 17 predstavnika sindikalnih organizacija, koji su bili izuzetno aktivni u traženju mnogih objašnjenja vezanih za njihova prava i način ostvarivanja kod poslodavca.
Između ostalog, sindikalni predstavnici su posebno bili zainteresovani za pitanje plaćanja prevoza zaposlenima, posebno onima koji putuju do radnog mjesta više od 5 km i potrebu da taj vid naknade bude vraćen u zakon i regulisan.
Zahtijevali su i prilagođavanje načina stručnog usavršavanja zaposlenih odredbama Granskog kolektivnog ugovora.
Naglašena je potreba izmjena i dopuna Pravlinika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe, kako bi budžetom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta bilo predviđeno više sredstava za troškove ustanova.
Kad je riječ o zapošljavanju kolega, prioritet prilikom zaposlenja u gradskoj školi neophodno je da ima kolega koji nastavu izvodi u područnom odjeljenju ili u mjestima van svog prebivališta.
Kod rada zaposlenih u kombinovanim odjeljenjima sa četiri i više razreda konstatovali su da je takav rad praktično nemoguć, kako za nastavnika tako i za učenika i direktno utiče na pad kvaliteta rada.
Kao jedan od problema koji je neophodno riješiti naveli su i izjednačavanje VI i VII nivoa obrazovanja, korekciju koeficijenata za zaposlene na poslovima održavanja higijene, kojima se već neko vrijeme minuli rad ne obračunava na zakonom regulisan način, a i kriterijum broja učenika i kvadrature objekta po kojem se određuje obim posla za ovu grupu poslova, po njihovom mišljenju je neadekvatno određen.
Istaknuta je potreba da se u situacijama u kojima postoje stalne dopune norme, zaposlenom iste regulišu sporazumom na neodređeno vrijeme, kako se dopuna norme zaposlenima ne bi svake školske godine dovodila u pitanje.
Predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore i u narednom periodu posebnu pažnju posvetiće obilasku opštinskih odbora, kako bi se neposredno upoznao sa problemima članova Sindikata i svih zaposlenih.

Galerija

Pravni savjeti

image

1544947
Danas
Juče
Ove nedjelje
Prošle nedjelje
Ovog mjeseca
Prošlog mjeseca
Ukupno
164
700
7334
1530851
14640
36353
1544947

Vaša IP: 3.91.92.194
Serversko vrijeme: 2022-01-16 09:36:42

Gdje se nalazimo

Povežite se sa nama

Fond solidarnosti

Turistička agencija

agencija

Stambena zadruga

Scroll to Top

Kontakt

Adresa:

Vojvode Maša Đurovića 17, City kvart 2-8, 

81 000 Podgorica

  • Tel:  +382 20 511 020
  • Fax: +382 20 511 021
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.